Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Lộ diện hiệu trưởng thiếu tâm thiếu tầm

Mọi người thường nói làm hiệu trưởng phải co tâm có tầm - đúng quá Đó là sự bình thường thời nay khi giáo dục ngày càng được quan tâm . Hiệu trưởng phải có tâm co tâm thì mới đưa được đơn vị phát triển . Vấn đề đó có lẽ hầu như nhà giáo nào cũng biết cũng hiểu và cũng mong vậy . Thế nhưng giáo dục Hương Khê Hà Tĩnh thiếu nhiều điều đó . Phần lớn cán bộ quản lý các trường đều thiếu tâm, thiếu...